Duurzaamheid bij Gericke

Wij zijn ervan overtuigd dat ons jarenlange succes gebaseerd is op de uitstekende reputatie van ons bedrijf wat het resultaat is van:

 • de deskundigheid en vaardigheden van onze medewerkers
 • voortdurende innovatie
 • uitstekende productkwaliteit
 • een open en eerlijke ondernemingscultuur
 • hoge ethische normen
 • het naleven van wettelijke normen en wetten
 • zorgvuldig gebruik maken van hulpbronnen

Om de continuïteit van ons succes te waarborgen, verplichten wij ons tot een duurzame en ethische gedragscode, die gebaseerd is op de volgende hoofdpijlers:

Milieu

 • Wij vergroten het bewustzijn van onze medewerkers inzake milieuaspecten.
 • Productie & infrastructuur
  • Wij nemen maatregelen om het verbruik te verminderen van:
   • Energie
   • Water
   • Papier
   • Vluchtige organische stoffen
 • Wij vergroten het aandeel van duurzame energiebronnen.
 • Wij reduceren de hoeveelheid afval en recyclen:
  • Papier en karton
  • Metaal
  • Aluminium blikjes en plastic flessen
  • Elektronische apparatuur en IT-apparatuur
 • Producten en oplossingen
  • Wij ondersteunen de duurzaamheidsagenda van onze klanten door:
   • Het gebruik van recyclebaar materiaal bij het ontwerpen van onze producten
   • Het ontwikkelen van producten met een lange levensduur
   • Mogelijkheden aanbieden voor een lager energieverbruik
   • Alternatieve systeemconfiguraties voor het tonen van energiebesparende mogelijkheden promoten
   • bijv. continu menging versus batch menging
   • Systemen ontwikkelen op een energie-efficiënte manier
 • Mobiliteit
  • Reizen & videoconferenties
   • Vanwege het mondiale karakter van onze activiteiten zijn zakenreizen een noodzaak. Waar mogelijk maken wij gebruik van videoconferenties om zakenreizen en de uitstoot van CO2 te verminderen.
   • Wij gebruiken energiezuinige bedrijfsauto's.
  • Woon-werkverkeer
   • Wij moedigen onze medewerkers aan om gebruik te maken van milieuvriendelijke vervoersmiddelen (openbaar vervoer, fietsen, elektrische auto's).
   • Thuiswerken wanneer dat noodzakelijk en mogelijk is.

Gezondheid & veiligheid

 • Wij houden ons strikt aan de voorschriften en procedures om de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers, bezoekers en klanten te garanderen
 • Wij hebben doelen gesteld m.b.t. ongevallenpreventie, zowel op het werk als buiten het werk
 • Wij organiseren veiligheidscampagnes m.b.t. specifieke onderwerpen (bijv. oog- en gehoorbescherming)
 • Wij organiseren trainingen m.b.t. de veiligheid en het omgaan met noodsituaties
 • Onze afdeling engineering houdt rekening met de veiligheid van de processen, operators en installaties
 • Onze producten voldoen aan wereldwijde en lokale veiligheidsnormen (bijv. ATEX, IECEx), zodat ze veilig kunnen worden gebruikt door onze klanten

Regelgeving & bedrijfsethiek

 • Gedragscode
  • GERICKE heeft een gedragscode als richtlijn voor alle medewerkers wereldwijd.
 • Omkoping en corruptie
  • GERICKE respecteert alle lokale wet- en regelgeving en ondersteunt geen twijfelachtige handelspraktijken.
 • Kinderarbeid
  • GERICKE houdt zich strikt aan de arbeidswetgeving en -voorschriften en veroordeeld kinderarbeid.
 • Gelijke kansen
  • GERICKE is een werkgever die grote waarde hecht aan gelijke kansen.

Externe audits

Onze procedures en activiteiten zijn gecertificeerd volgens de volgende normen:

 • ISO 9001/2015
 • ISO 14001/2015
 • SEDEX (SMETA 4 pijlers audit)
 • ATEX & IECEx gecertificeerde productiefaciliteiten

Neem dan contact met ons op.

Contact