Gericke Formulation Skid (GFS)

De Gericke Formulation Skid (GFS) combineert uiterst nauwkeurige ‘loss-in-weight’ doseersystemen, wetenschappelijk ontworpen compacte mengsystemen en geïntegreerde PAT-oplossingen.

Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over onze producten en diensten?

Contact

[Translate to Dutch:] Gericke Continuous Blender

Continue doseren en mengen

Met de Gericke Formulation Skid is het mogelijk om maximaal acht 'loss-in-weight’ doseersystemen in een enkel mengsysteem te integreren. Voor toepassingen met lage doses en lage doorvoersnelheden kan het systeem zowel in continue als semi-continue modus worden gebruikt.  

Voordelen van onze modules

  • Een turn-key oplossing: systeem gemonteerd op een frame inclusief ‘loss-in-weight’ doseersystemen, geïntegreerde apparatuur voor navullen en materiaalverwerking, een continue mengsysteem en PAT-oplossingen voor een snelle en probleemloze ingebruikname.  
  • Optimaal toegankelijke apparatuur voor snelle reiniging en snelle wisseling van het product met minimale stilstandtijd en ‘high-containment’.
  • Geavanceerd regelsysteem dat de hoogste productkwaliteit en minder afval garandeert..
  • Open automatiseringsinterface voor PAT-beheer en geavanceerde procescontrollers.  
  • Flexibiliteit bij downstream-processen zoals directe compressie, natte/droge granulatie of als afzonderlijke unit voor de ontwikkeling van recepturen.
  • Modulair ontwerp met uitwisselbare doseersystemen afgestemd op de verschillende te verwerken materialen en doorvoersnelheden.
  • Compact mengsysteem, zelfs voor de laagste doorvoersnelheden, met minimale aanloopverliezen en eenvoudig aan te passen verblijftijd en energietoevoer.
     
[Translate to Dutch:] Gericke Continuous Blender

Voordelen van continuproductie

Algemeen:  Sterke punten van continue verwerking m.b.t. het mengen van vaste stoffenRelevantie voor de productie van farmaceutische vaste stoffen
Eenvoudig te integreren in een bestaand continu-proces.Compressie, droge of natte granulatie worden continu-processen.
Dankzij de compacte afmetingen van de apparatuur heeft het continue mengsysteem minder ruimte nodig.Voor een doseer/mengmodule voor 4-6 componenten is een ruimte van 2x2x2 meter nodig. Hierdoor gaat er veel minder waardevolle GMP-ruimte verloren.
Minder risico op ontmenging, omdat het procesvolume kleiner is en de batch-mengsystemen met groot volume of tussenliggende tanks niet hoeven te worden geleegd. Er wordt veel minder materiaal tijdelijk opgeslagen.Continue mengsysteem met een inhoud van 1-10 liter. De vereiste productietijd van grondstof tot tablet is 5 minuten – 'procesintensificatie'.
Flexibele batchgrootte vereist geen opschaling.Kortere ontwikkelingstijd omdat dezelfde doseer/mengmodule wordt gebruikt voor het initiële testproduct en het uiteindelijk te verkopen product. Voor een grotere ‘batchgrootte’ verlengt u de productietijd.
Het volledig geautomatiseerde proces reduceert de operationele kosten. Dankzij de geavanceerde meet- en regeltechniek verloopt het productieproces probleemloos en wordt de productkwaliteit gegarandeerd.

Online meting en actieve besturing van kritische procesparameters (CPP) en kritische kwaliteitsattributen (CQA). De continue doseer- en weegtechnologie is een geïntegreerde P(roces) A(nalyse) T(echnologie) oplossing. Door de uiterst nauwkeurige timing- en weegtechniek kan een receptuurnauwkeurigheid van 0,1 - 0,5% worden gegarandeerd.

Verbeterde productkwaliteit – door de zeer homogene afschuifsnelheid en beperkte verdeling van de verblijftijd wordt het product gelijkmatig belast.Zeer behoedzame verwerking van gevoelige producten dankzij lage snelheden, minimale valhoogten en korte mengtijden van minder dan 30 seconden.

Voor meer informatie:

Aanvraag

Leading Edge Powder Processing Technology