Continue productie van orale vaste doseringsvormen

Onze continu-productie-modules combineren uiterst nauwkeurige differentiaal-doseerunits, wetenschappelijk ontworpen compacte mixers en geïntegreerde PAT-oplossingen.

De modules kunnen mengsels van maximaal 6 componenten beschikbaar stellen voor:

 • Directe compressie
 • Natte of droge granulatie
 • 'Hot Melt' extrusie
 • Het vullen van sachets of capsules
 • Een afzonderlijke unit voor receptuur-ontwikkeling

De continue mengsystemen van Gericke zijn bij uitstek geschikt voor het nieuwe tijdperk van efficiënt produceren van geneesmiddelen met vaste doseringsvormen. Onze systemen zijn volledig uitontwikkeld, worden gebruikt op verschillende locaties en zijn goedgekeurd door onze klanten en de FDA.

Voordelen van continue productie

Algemeen: Sterke punten van continue verwerking met betrekking tot het mengen van vaste stoffenRelevantie voor de productie van farmaceutische vaste stoffen

Eenvoudig te integreren in een bestaand continu proces.Compressie, extrusie en rolverdichting worden continue processen.
Dankzij de compacte afmetingen van de apparatuur heeft het continue mengsysteem minder ruimte nodig.Voor een doseer/mengmodule voor 4-6 componenten is een ruimte van 2 x 2 x 2 meter nodig.
Minder risico op ontmenging, omdat het procesvolume kleiner is en batchmixers met groot volume of tussenliggende tanks niet hoeven te worden geleegd. Er hoeft veel minder materiaal tijdelijk te worden opgeslagen.Continue mixer met een volume van 1-10 liter. De productietijd van grondstof tot tablet is 5 minuten - 'procesintensificatie'.
Het volledig geautomatiseerde proces zorgt voor lagere bedrijfskosten. Het productieproces en de productkwaliteit worden gewaarborgd door een intelligente meet- en regeltechnologie.Kortere ontwikkelingstijd omdat dezelfde doseer/mengmodule wordt gebruikt voor het initiële testproduct en het uiteindelijk verhandelbare product. Verleng de productietijd voor een grotere 'batchgrootte'.
Verbeterde productkwaliteit – door de zeer homogene afschuifsnelheid en beperkte verdeling van de verblijftijd wordt het product heel gelijkmatig belast.De continue doseer- en weegtechnologie is een geïntegreerde P(roces) A(nalyse) T(echnologie) oplossing, die dankzij de uiterst nauwkeurige timing- en weegtechnologie een receptnauwkeurigheid van 0,1 - 0,5% garandeert.
Zeer vriendelijke verwerking van gevoelige producten door lage snelheden, minimale valhoogten en korte mengtijden van minder dan 30 seconden.
Minder afval.

GERICKE Continu doseer/mengmodule

Voordelen van onze module

 • Een turn-key oplossing: systeem gemonteerd op een frame inclusief differentiaal-doseerunits, vulsystemen, een continue mengsysteem en PAT-oplossingen voor een snelle en probleemloze ingebruikname 
 • De apparatuur is optimaal toegankelijk voor snelle reiniging en snelle wisseling van het product met minimale stilstandtijd
 • Flexibiliteit bij downstream-processen zoals directe compressie, natte/droge granulatie of als afzonderlijke unit voor receptuur-ontwikkeling
 • Modulair ontwerp met uitwisselbare doseerunits afgestemd op de verschillende componenten en verwerkingscapaciteiten
 • Compacte mixer, zelfs voor de laagste doorvoersnelheden met minimale opstartverliezen en eenvoudig aan te passen verblijftijd en energietoevoer
 • Geavanceerde controlestrategie voor de hoogste productkwaliteit en minder afval

GERICKE GZD Differentiaal-doseerunits

Doseerhoeveelheid

GZD100.12    0,05 – 2,5 kg/uur

GZD200.12      0,5 – 25 kg/uur

GZD200.22         5 – 100 kg/uur

GZD300.32       20 – 200 kg/uur

Zelfs samenhangende producten worden nauwkeurig en betrouwbaar gedoseerd. De doseerunit kan worden geleverd als één enkel apparaat of als onderdeel van een volledig geïntegreerd continu doseer/mengstation voor recepturen met meerdere componenten.

Voordelen

 • De hoogste doseernauwkeurigheid en laagste standaardafwijking 
 • Modulair ontwerp - Eenvoudige uitwisselbaarheid van de componenten voor het aanpassen van de doseersnelheid
 • Superieur ontwerp voor moeilijk stromende producten
 • Uitneembare doseerunit voor snelle en hygiënische reiniging
 • Draaibare houder voor optimale toegankelijkheid 
 • Ingekapselde aandrijf- en weegeenheid
 • Geschikt voor WIP

EasyDos Pro Controller

De EasyDos Pro Controller monitort de doseersnelheid met een hoge bemonsteringsfrequentie en past de snelheid van de doseerschroef aan om de hoogste nauwkeurigheid te bereiken met een lage relatieve standaardafwijking RSD (RSD wordt elders niet genoemd, als een afkorting wordt vermeld). De EasyDos Pro Controller maakt gebruik van unieke filteralgoritmen om een robuuste en nauwkeurige dosering te garanderen, zelfs bij veranderende bulkmateriaal-eigenschappen en verstoringen van buitenaf.  We hebben ook de juiste tools voor een onafhankelijke evaluatie van de prestaties van de doseerunit beschikbaar.

GERICKE GCM Farmaceutische continue mengsystemen

De GCM continue mengsystemen van Gericke bieden de optimale combinatie van radiale en axiale menging (dispersie), waardoor uiterste homogeniteit met een lage RSD wordt gegarandeerd (RSD wordt elders niet genoemd, als een afkorting wordt vermeld). De vorm, lay-out en afstelling van de mengwerktuigen van Gericke zijn ontwikkeld op basis van 50 jaar ervaring in continu mengen en in samenwerking met universiteiten. 

Het continue mengsysteem van Gericke is ontworpen als een continue mixer met modulaire componenten. De verblijftijd en energietoevoer kunnen eenvoudig worden ingesteld.

Voordelen

 • Maximale menghomogeniteit, zelfs bij zeer kleine component-verhoudingen
 • Minimale opstartverliezen 
 • Eenvoudige aanpassing van het mengsysteem aan verschillende producten, recepturen en capaciteiten
 • Uiterst weinig productresten aan het einde van het proces, goede restlediging.
 • Weinig ruimte nodig (zie afmetingen), zelfs bij grote doorvoersnelheden
 • Uitneembaar mengwerktuig en behuizing voor snelle en hygiënische reiniging

Capaciteiten

GCM 250:

GCM 450:

GCM 800 ECD:

 

1 - 25 kg/uur

5 - 500 kg/uur

100 - 1000 kg/uur

 

 

Neem dan contact met ons op.

Contact

Gericke Video Pharma Download