Pneumatisch transporteren met Gericke

Pneumatic Conveying

De marktleider. Een van de belangrijkste eisen aan een pneumatisch transportsysteem is dat het product gelijkmatig en behoedzaam getransporteerd wordt. Dat beperkt verspilling tot een minimum, resulteert in lagere kosten en versterkt dus het concurrentievermogen. Gericke heeft unieke, pneumatische transportsystemen ontwikkeld waarbij de producten maximaal beschermd worden bij een minimaal verbruik van transportgas. Zelfs producten die lastig te hanteren zijn - waaronder abrasieve of kwetsbare producten, of producten met inconsistente korrelgrootte - kunnen efficiënter en veiliger worden getransporteerd.

Met ruim 8.500 geïnstalleerde transportsystemen, kan Gericke de voor uw toepassing meest geschikte technologie bieden:

1. Dichte fase overdruktransport: 

 • Zeer behoedzaam en langzaam transport met PulseFlow PTA
 • Veilig transport over grote afstanden met DenseFlow PHF
 • Uiterst hoge efficiëntie bij minimaal verbruik van transportgas
 • Transport vanuit één bron naar verschillende ontvangers

2. Dunne fase overdruktransport:

 • Universele transporttechnologie
 • Minimale ruimtevereisten bij het beginpunt
 • Budgetvriendelijk
 • Transport vanuit één bron naar verschillende ontvangers

3. Vacuüm (negatieve druk) transport:

 • Eenvoudig te gebruiken voor afstanden tot 30 meter
 • Geschikt voor korte afstanden
 • Heel budgetvriendelijk
 • Transport vanuit meerdere bronnen naar één ontvanger

Voordelen van de pneumatische transportsystemen van Gericke

 • Lage eigendomskosten
 • Gesloten en stofdichte systemen
 • Betrouwbaar en robuust
 • Hygiënisch ontwerp
 • Minimale segregatie
 • Minimale slijtage van bochten en transportleidingen
 • Geautomatiseerde en veilige bediening