Dichte fase transport

Dichte fase pneumatische transportsystemen worden gebruikt wanneer de productkwaliteit de hoogste prioriteit heeft. Ze minimaliseren veranderingen in dichtheid en grootteverdeling van het stortgoed en beperken segregatie-effecten.

Het ontbreken van draaiende onderdelen in de drukvaten reduceert de kosten van onderhoud. De gunstige verhouding tussen product en transportgas maakt de systemen energie-efficiënt.

Bij dichte fase transportsystemen worden drukvaten gebruikt om het bulkmateriaal in de pijpleiding te leiden. In tegenstelling tot het gebruik van roterende sluizen, vertoont het systeem geen lekkage en is het absoluut gasdicht.

Dit maakt een hoog drukbereik mogelijk van 1 tot 6 barg of meer. De hoge belading en lage transportsnelheid zorgen voor behoedzaam transport en minimale slijtage van transportleidingen en ontvanger. 

Bij dichte fase transportsystemen is transport van bulkmateriaal mogelijk over korte afstanden tot grotere afstanden van enkele honderden meters.

Werkingsprincipe

Het drukvat wordt gevuld vanuit een Big-Bag, silo of procesapparaat, bijv. een mengsysteem. Het gehele proces bestaat uit bijvullen, druk uitoefenen en het transporteren van bulkmateriaal via proppentransport of duintransport naar de opvanghopper.

Met het PHF-transportsysteem 'DenseFlow', dat met een gematigde gassnelheid van 15-25 meter per seconde werkt, worden de vaste stoffen als continue laag getransporteerd.


Met het PHF-transportsysteem 'DenseFlow®', dat met een gematigde gassnelheid van 10-25 meter per seconde werkt, worden de vaste stoffen in 'Moving-Bed-Flow' als duinen op de bodem van de transportleiding getransporteerd.


Met het PTA-transportsysteem 'PulsFlow', dat met een lage gassnelheid van 4-12 meter per seconde werkt, worden de vaste stoffen als een gepulseerde proppen getransporteerd.


Met het gepatenteerde 'PulseLine' PTA PL transportsysteem, dat met een lage gassnelheid van 4-12 meter per seconde werkt, worden de vaste stoffen over een grotere afstand en met maximale procesbetrouwbaarheid d.m.v. secundaire luchtinjectoren langs de transportleiding als gepulseerde proppen getransporteerd.

 

 

Toepassingsgebied

 • Instant-producten uit sproeidroger
 • Segregratievrij transport van mengsysteem naar vullijnen
 • Behoedzaam transport van chemische producten van proces tot belading
 • Reactor beladen
 • Directe batchweging op de weegsensor in het drukvat
 • Hoog materiaalverwerkingsvermogen (bijv. 150 m3 per uur)
 • Filteras transport
 • Transporteren met stikstof zonder recirculatie
 • Langzaam lossen van vrachtwagens met mobiel dichte fase luchtspruitstuk

Voordelen

 • Zeer behoedzaam transport van kwetsbare producten
 • Minimale slijtage van transportleidingen en bochten
 • Minimale segregatie van gemengde producten
 • Het ontbreken van draaiende onderdelen sluit gevaar van metaalverontreiniging uit en reduceert de kosten van onderhoud
 • Gas- en stofdicht systeem zonder het lekken van lucht
 • Batchwegen van drukvat mogelijk
 • Belading met een hoog vaste-stofgehalte leidt tot kleinere diameter van de transportleiding
 • Luchtstroomregeling met Gericke AQ-nozzle
 • Laag verbruik van transportgas reduceert het vereiste filtergebied bij het ontvangstpunt en leidt tot lage bedrijfskosten
 • Grote transportafstanden tot 500 meter en capaciteit van max. 150 m3 per uur
 • Kant-en-klare grafische besturing van pneumatisch transport STP 61 met TCP/IP-interface

Specificaties

 • Drukvaten conform PED 2014/68 / EG. 
 • De drukvaten zijn verkrijgbaar in koolstofstaal of roestvrij staal. 
 • Beschikbare standaardvolumes: van 20 tot 2.700 liter. 
 • Verschillende uitvoeringen beschikbaar: hygiënische uitvoering voor toepassingen in de voedselindustrie en robuuste versie voor abrasieve producten. 
 • Verschillende trechterhoeken geschikt voor volledige lediging, ook voor moeilijk stromende producten. Slijtvaste uitstroomtrechter.