Referenties

Gericke als pionier op het gebied van pneumatische transporttechnologie

Gericke werd opgericht in 1894 en speelde een belangrijke rol in de ontwikkeling en verspreiding van pneumatische transportsystemen.

In de jaren 40 van de vorige eeuw verkocht Gericke pneumatische transportsystemen en liften voor molens. Roterende sluizen werden gebruikt als luchtsluis en voor het doseren van het product in de transportleiding. Cycloonscheiders zorgden voor een nauwkeurige scheiding van poeder en transportgas.

Kort daarna namen de eisen voor een hoger rendement en bescherming van het product toe, zodat in plaats van de roterende sluizen, drukvaten werden gebruikt. Hogere drukken en een betere regeling van de luchtinlaat leidden tot een lagere transportsnelheid. Dit feit zorgt voor minder productbreuk en slijtage van de transportleiding.

Gericke heeft sinds haar bestaan inmiddels ruim 9.000 transportsystemen geïnstalleerd. Bijna alle grote internationale en nationale ondernemingen maken gebruik van de transporttechnologie van Gericke. Efficiëntie, lange levensduur van het product, minimale onderhoudskosten en een snelle service zijn slechts enkele voordelen van deze transporttechnologie.