Oplossingen voor de veevoeder- en viskwekerijsector

Voor het op de juiste manier transporteren van stoffen en ingrediënten voor veevoeder en krachtvoer, wordt bij voorkeur de dichte fase technologie gebruikt. Het risico op kruisbesmetting wordt daarmee verkleind!

De pneumatische transportsystemen van Gericke helpen ook de exploitanten van viskwekerijen bij een efficiënte bedrijfsvoering, terwijl de impact op het milieu wordt gereduceerd. De oplossingen van Gericke staan bekend om de strenge normen op het gebied van hygiëne. Zo wordt voorkomen dat ziektekiemen met het voer in de visbassins terechtkomen.

 

Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over onze producten en diensten?

Contact

Diervoeder en visvoer

Testimonial

Gericke installatie voor de verwerking van diervoeder: Testimonial van Henk Verbree, projectmanager bij Tebodin, over een project bij Aliphos Company met een installatie van Gericke voor de verwerking van diervoeder.

 

Visvoer-transport

Visvoer

Visvoer doorloopt verschillende transportprocessen voordat het voer de vissen bereikt. De zachte visvoerkorrels moeten tijdens de vele transportprocessen zo min mogelijk beschadigd raken. De ‘PulsFlow’ technologie van Gericke zorgt voor een uiterst behoedzaam transport, vrijwel zonder wrijving/slijtage. Dit is belangrijk, omdat sommige vissen qua visvoer erg kieskeurig zijn. Als de visvoerkorrels te ernstig beschadigd zijn, zullen de vissen deze negeren. Niet opgegeten visvoerkorrels vormen een ernstig probleem voor de waterkwaliteit in en rond de viskooien. Daarom is behoedzaam transport van de visvoerkorrels erg belangrijk.

Visvoer-transport
Viskwekerij
Viskwekerij

Lager energieverbruik

De oplossing van Gericke heeft bovendien een aanzienlijk lager energieverbruik dan andere pneumatische transportsystemen. Exploitanten van viskwekerijen kunnen perslucht besparen. Het opwekken van perslucht kost veel energie en energie kost geld. Voor de efficiency en het economische rendement van het totaalsysteem is dit een belangrijk voordeel, met name voor volautomatische systemen zoals ‘feed barges’ – een soort drijvende voerstations.

Voor meer informatie:

Aanvraag

Leading Edge Powder Processing Technology