Installatie en inbedrijfstelling

Voor een probleemloze opstart van uw systeem

Tijdens de uitvoeringsfase van een project zijn installatie en inbedrijfstelling essentiële activiteiten. Deze activiteiten bepalen niet alleen het ontwerp, het uiterlijk en het geheel van het systeem, maar zijn ook van invloed op een tijdige opstart en overdracht van de productie. Om ongevallen en/of schade te voorkomen, moet er tijdens alle activiteiten een strikte planning worden gemaakt van de veiligheidsaspecten. Deze moeten absoluut in acht worden genomen door de teams ter plaatse. Gericke heeft standaard operationele workflows opgesteld en beschikt over een groot team van zeer ervaren on-site-ingenieurs.

 

Neem contact met ons op!

Wilt u meer weten over onze producten en diensten?

Contact

Testimonial van een klant

Complete oplossingen, afgestemd op uw behoefte en wensen en op tijd afgerond.

Definitieve inbedrijfstelling van het Gericke systeem
Definitieve inbedrijfstelling van het Gericke systeem

Samen met u van begin tot eind

Tijdens de installatiefase luidt ons motto ‘Veiligheid voorop’. Een grondige planning van de on-site-werkzaamheden zorgt ervoor dat het hijsen en verplaatsen van apparatuur en het gebruik van mankracht wordt beperkt en gecoördineerd verloopt. Deze maatregelen besparen ook tijd en zorgen voor een correcte eerste installatie en bekabeling. Door, waar van toepassing, gebruik te maken van gestandaardiseerde apparatuur oplossingen en geprefabriceerde onderstellen/frames, zorgt Gericke voor een zo kort mogelijke installatietijd.

Tijdens de inbedrijfstelling van het systeem is de leiding ter plaatse in handen van het serviceteam. De kerntaken van dit serviceteam zijn: toezicht houden op installatie en assemblage, aansturing van het assemblageteam, coördinatie van de logistiek en het handhaven van de on-site-veiligheid. 

Tijdens de inbedrijfstelling van de installatie worden er testruns uitgevoerd van de afzonderlijke componenten en de besturing. In eerste instantie als sequentiële test van het geautomatiseerde systeem, vervolgens met het product en ten slotte als volledig productieproces.
 

Silo installatie

Wij zorgen voor het volgende:

  • Toezicht op locatie
  • Assemblage en installatie
  • Inbedrijfstelling
  • Onderhoudsconcepten
  • Training van lokale medewerkers 
  • Advies m.b.t. reserveonderdelen voor noodgevallen
     
Silo installatie

Geavanceerde stortgoedtechnologie