Gegevensbescherming

1. Privacybeleid Gericke AG
Bedankt voor uw bezoek aan de websites van de groepsmaatschappijen van Gericke en/of haar dochterondernemingen, en voor uw interesse in de producten en diensten van Gericke. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. U kunt dan ook veilig en zonder enig probleem gebruikmaken van onze websites. Daarom hebben wij het volgende privacybeleid opgesteld.

Het internet is in het algemeen geen veilige omgeving. U dient zich te realiseren, dat het internet een open netwerk is, waartoe iedereen toegang heeft. Gericke behandelt persoonlijke gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming (AVG). 

1.1 Reikwijdte en doelstelling van dit privacybeleid
Dit privacybeleid beschrijft welke persoonlijke gegevens door Gericke bij het gebruik van haar websites worden verzameld, hoe deze worden verkregen en hoe en voor welke doeleinden Gericke deze gegevens kan gebruiken, kan delen met anderen of kan doorgeven aan derden. Met 'persoonlijke gegevens' in dit Privacybeleid worden gegevens bedoeld die identificeerbare informatie geven over een bepaalde persoon, zoals naam, e-mailadres, postadres en/of telefoonnummer.

Door de websites van Gericke te gebruiken, gaat u akkoord met het in dit privacybeleid beschreven verzamelen, gebruiken en doorgeven van uw persoonlijke gegevens. Als u niet akkoord gaat met dit privacybeleid, bezoek en/of gebruik de websites van Gericke dan niet meer.

1.2 Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?
Wij verzamelen persoonlijke gegevens die u ons bijvoorbeeld verstrekt door het versturen van een e-mail of aanvraagformulier. Daarnaast verzamelen wij gegevens die ons in staat stellen u onze diensten aan te bieden of te verbeteren en om contact met u op te nemen, onderzoeken uit te voeren of interne rapporten te maken.

YUw persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u zich op onze website aanmeldt (bijv. met het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief in de dubbele opt-in procedure), of wanneer u deelneemt aan vrijwillige enquêtes of prijsvragen, ons opmerkingen en feedback stuurt of solliciteert naar een functie via ons online vacatureportal en uw curriculum vitae uploadt.

Als u de gevraagde persoonlijke informatie niet verstrekt, dan kunt u bepaalde delen, aanbiedingen of functies van onze websites mogelijk niet gebruiken en kan uw verzoek mogelijk niet worden beantwoord.

Bij het bezoeken van onze websites, worden er bovendien cookies opgeslagen en wordt informatie over het gebruik van onze websites vastgelegd. Raadpleeg voor gedetailleerde informatie het hoofdstuk 'Cookies' en 'Webanalyseservices / opt-out-functie' van dit privacybeleid.

Wanneer u onze websites gebruikt, worden bepaalde technische en andere gegevens automatisch vanaf uw computer verzonden en door Gericke vastgelegd, zoals het netwerkadres, de browser die u gebruikt en de site van waaruit u bent doorgestuurd. Dit gebeurt om operationele- en veiligheidsredenen en helpt ons het gebruik van onze websites te classificeren.

1.3 Hoe worden uw persoonlijke gegevens door ons gebruikt? 
Uw persoonlijke gegevens worden na het vastleggen ervan - in overeenstemming met de omstandigheden en/of conform de wettelijke voorschriften - gebruikt voor de in dit privacybeleid aangegeven doeleinden. De gegevens worden gebruikt om feedback over de kwaliteit van onze diensten te geven, te stimuleren en te verkrijgen en om schending van het veiligheidsbeleid, de wettelijke eisen of onze contractvoorwaarden te voorkomen.

Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens gebruiken om u op verzoek informatie over onze producten of diensten te geven. Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt om u - ook per e-mail - producten en diensten aan te bieden die mogelijk uw interesse hebben of om u informatie te sturen. Als u geen informatie meer wilt ontvangen, dan kunt u ons dit laten weten via het volgende e-mailadres: [email protected]

Alle berichten of materialen die u per e-mail of ander elektronisch apparaat naar Gericke verstuurt, met inbegrip van alle gegevens, vragen, opmerkingen, suggesties en dergelijke, worden als niet-vertrouwelijk en vrij van auteursrechten beschouwd. U gaat ermee akkoord, dat Gericke de betreffende berichten of materialen voor de bovengenoemde doeleinden mag gebruiken.

1.4 Gegevensuitwisseling | Gegevensoverdracht naar het buitenland
Als wereldwijd opererende onderneming kan Gericke uw gegevens doorgeven aan de met Gericke gelieerde ondernemingen. Deze ondernemingen mogen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor het doel dat is uiteengezet in dit privacybeleid en moeten zich daarbij houden aan de voorschriften ervan. Uw persoonlijke gegevens kunnen naar landen worden gestuurd waar een ander privacybeleid geldt dan in het land van herkomst.

Uw persoonlijke gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven als dit vereist wordt vanwege toepasselijke wetgeving, een juridisch geschil, een gerechtelijk bevel, een claim van overheidswege of andere juridische claim, als dit in het kader van de wetshandhaving noodzakelijk is of wanneer het doorgeven van uw gegevens nodig is voor een strafrechtelijk of gerechtelijk vooronderzoek of onderzoek in binnen- of buitenland of wanneer de firma Gericke hiertoe gewichtige redenen heeft. Uw persoonlijke gegevens worden door ons niet uitgeleend of verkocht aan derden.

Uw persoonlijke gegevens kunnen ook worden doorgegeven aan derden (ook in het buitenland) die ons vertegenwoordigen of die namens ons handelen en kunnen in overeenstemming met het oorspronkelijke doel waarvoor ze zijn verzameld, daar verder worden verwerkt.

Uw persoonlijke gegevens kunnen rechtmatig door derden worden verwerkt met als doel het verlenen van diensten (bijv. analyse van het website-gebruik, marketingdoeleinden, gegevensbeheer en/of technische ondersteuning). Gebruik en verwerking van uw persoonlijke gegevens door derden mag uitsluitend plaatsvinden op de manier waarop Gericke met deze gegevens omgaat.

1.5 Links naar andere websites
Dit privacybeleid geldt uitsluitend voor websites van Gericke en niet voor websites van derden. Onze websites kunnen links naar websites van derden bevatten die interessant voor u kunnen zijn. Vanwege de aard van het internet, kunnen wij de bescherming van uw persoonlijke gegevens op deze websites niet garanderen. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Dit privacybeleid geldt niet voor gelinkte websites die niet van Gericke zijn. Wees altijd voorzichtig bij het openen van een link naar een andere website en lees het privacybeleid van die website zorgvuldig door.

1.6 Cookies
Wanneer u onze websites bezoekt, kunnen er gegevens in de vorm van 'cookies' op uw computer worden opgeslagen. Een 'cookie' is een tekstbestandje dat door de website wordt opgeslagen in het cookie-bestand van uw browser, zodat uw computer weer herkend wordt bij een volgend bezoek aan de website.

Wanneer u onze websites bezoekt, slaat onze server automatisch uw IP-adres op, evenals de website die u eerder heeft bezocht en de internetbrowser die u gebruikt. Informatie over wanneer en hoe lang u welke websites bezoekt, wordt ook opgeslagen. Op basis van deze informatie kunnen wij de content van onze websites verbeteren en kunnen wij voor intern gebruik en voor marktonderzoek anonieme statistieken maken over het gebruik van onze websites.

Bij het gebruik van cookies worden uw e-mailadres en/of uw persoonlijke gegevens echter niet aan ons doorgegeven. Cookies kunnen geen programma's uitvoeren en/of virussen op uw computer aanbrengen. Gericke gebruikt cookies uitsluitend conform de geldende wettelijke voorschriften.

Geef in de instellingen van uw computer aan of u cookies wilt accepteren of dat u deze wilt deactiveren. U kunt uw browserinstellingen aanpassen zodat u eerst een waarschuwing krijgt voordat er cookies worden geplaatst. Ook kunt u de instellingen dusdanig aanpassen dat uw browser in principe alle cookies weigert. In de handleiding van uw browser staat precies hoe u dat moet doen. Het deactiveren van cookies of tracking-tools kan echter betekenen, dat u niet alle functies van onze websites kunt gebruiken of dat delen van onze websites niet meer goed werken.

Meer informatie over cookies vindt u op www.allaboutcookies.org of www.aboutcookies.org.

1.7 Social media plugins
Middels Social Bookmarks kunnen gebruikers van bepaalde Social Media platforms (bijv. Facebook, Twitter, Google+ of LinkedIn) links naar websites van Gericke op hun Social Media profielen plaatsen, deze als bookmark opslaan of deze met hun Social Media contacten delen.

De pagina's van Gericke kunnen Social Bookmarks bevatten. U herkent deze aan de betreffende Share-knoppen. Als u een van onze pagina's opent, dan kunnen de Social Bookmarks cookies op uw computer opslaan. Als u tevens gebruiker van een Social Media platform bent, dan kan de exploitant van dat platform bijhouden welke websites/pagina's u bezoekt, tenzij u in uw browserinstellingen het accepteren en opslaan van cookies gedeactiveerd heeft.

Als u de Share-knoppen op onze pagina's gebruikt, dan wordt u naar de AddThis en ShareThis pagina's geleid. We hebben geen controle over de cookies die AddThis en ShareThis gebruiken wanneer u van hun diensten gebruikmaakt. U kunt het plaatsen van deze cookies echter weigeren via addthis.com cookies en sharethis.com cookies.

Als u Social Bookmarks gebruikt, dan wordt er identificeerbare informatie verzonden naar het betreffende Social Media platform. Alle opmerkingen of activiteiten afkomstig van personen die deze Social Bookmarks gebruiken, worden door Gericke niet gecontroleerd en/of ondersteund. Gericke is hiervoor niet verantwoordelijk en aanvaardt hiervoor dan ook geen aansprakelijkheid.

Personen die de content van Gericke via Social Bookmarks delen, hebben niet het recht om namens of in opdracht van Gericke te spreken. Hun visies en meningen moeten strikt als hun persoonlijke visie/mening worden gezien en niet als die van Gericke.

1.8 Webanalyseservices | Opt-out-functie
Voor het verzamelen van niet persoonsgebonden gegevens en statistische informatie maken wij gebruik van de webanalysedienst Google Analytics®. Op basis van deze informatie verbeteren wij de content van onze websites en maken wij voor intern gebruik en voor marktonderzoek anonieme statistieken over het gebruik van onze websites.

Als u niet wilt dat uw bezoeken aan onze websites worden bijgehouden door Google Analytics®, dan kunt u dit weigeren via de volgende link: Browser-Add-on voor het deactiveren van Google Analytics

1.9 Maatregelen voor de veiligheid van uw persoonlijke gegevens
We gebruiken adequate veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, onbevoegde wijzigingen, toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies en/of vernietiging.

1.10 Wijzigingen van ons privacybeleid
Gericke kan dit privacybeleid en alle op de websites vermelde informatie en materialen op elk moment, om welke reden en op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande mededeling en naar eigen goeddunken, wijzigen of aanvullen, delen ervan verwijderen of anderszins actualiseren. Elke actualisering wordt op deze website gepubliceerd. In de laatste regel staat de datum waarop de laatste actualisering van dit privacybeleid heeft plaatsgevonden.

1.11 Contact
Bij vragen over ons privacybeleid of over de persoonlijke gegevens die wij van u hebben, kunt u contact met ons opnemen via [email protected].